Sexy Apisada Kruakongka


Name: Apisada Kruakongka
Profession: Actress, Model
Birth date: 4 April 1985
Height: 169cm
Birthplace: Bangkok, Thailand